Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Předmětný pozemek p.č. 1294/27 o výměře 522 m² vznikne sloučením dílu „d“ (459 m²), který je oddělen ze stávajícího pozemku p.č. 1294/27, z dílu „b“ (49 m²), který je oddělen ze stávajícího pozemku p.č. 1276/2 a z dílu „c“ (14 m²), který je oddělen ze stávajícího pozemku p.č. 1277, vše dle geometrického plánu č. 1498-37/2014. Nově vzniklý pozemek p.č. 1294/27 má obdélníkový tvar, jsou na něm v celé výměře náletové porosty – hustý zcela neprostupný porost (stromy a keře), hodnotově bezcenný, proto znalcem nebyl oceněn. Pozemek se nachází mezi tělesem železniční tratě a břehem Velkého rybníka a tvoří tak ochrannou zónu mezi plochami různého funkčního využití se zvláštními regulačními podmínkami (nepřípustné je umísťování nebo rozšiřování staveb, odlesnění nebo úplné odstranění stávajících keřů a dřevin).
Požadovaná cena
29000
Platnost do
2019-04-27
Telefon
222335259
E-mail
UrbanovaA@szdc.cz
Osoba
Ing. Urbanová
Útvar
O31
Katastrální území
Hroznětín, Hroznětín, okres Karlovy Vary