Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Jedná se o prodej pozemku p.č. 735/4 o výměře 19624 m2 v k.ú. Krapice, obec Františkovy Lázně, na LV 30. Předmětný pozemek je zatížen pachtovní smlovou na dobu určitou do 30.9.2020.
Požadovaná cena
2060520
Platnost do
2019-04-27
Telefon
956228106
E-mail
milan.andrle@lesycr.cz
Osoba
Milan Andrle
Útvar
Lesní správa Františkovy Lázně
Katastrální území
Krapice, Františkovy Lázně, okres Cheb