Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Úprava koryta vodního toku - opevnění břehů a dba polovegetačními tvárnicemi a betonové potrubí DN 300.
Požadovaná cena
83000
Platnost do
2019-04-28
Telefon
956954251
E-mail
jaroslav.novotny@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jaroslav Novotný
Útvar
Lesy ČR, s.p. Správa toků - oblast povodí Vltavy
Katastrální území
Hartunkov, Benešov nad Černou, okres Český Krumlov