Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 137 o výměře 489 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 115, stavba občanského vybavení, na LV č. 259 u KÚ pro Královehradecký kraj, Katastrálního pracoviště Rychnov nad kněžnou, Katastrální území Albrechtice nad Orlicí v obci Albrechtice nad Orlicí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2500000
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Albrechtice nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou