Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 261 o výměře 362 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ze kterého byl GP č. oddělen pozemek parc. č. 913 - 182/20172504 vypracovaný společností Geodezie Krkonoše s.r.o o výměře 104 m2, obec a k. ú. Roztoky u Jilemnice, na LV č. 535, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
5740
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice, okres Semily