Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemku p. č. 1170/2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 662-47/2018 z původního pozemku p. č. 1170. Na pozemku se nacházejí náletové dřeviny a je zatížen nájemní smlouvou. (S043672/2017-O31)
Požadovaná cena
19000
Platnost do
2019-04-28
Telefon
972235736
E-mail
sutnar@szdc.cz
Osoba
Jan Sutnar, DiS.
Útvar
O31
Katastrální území
Hrubá Voda, Hlubočky, okres Olomouc