Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 49 o výměře 164 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 30, objekt k bydlení, na LV č. 80 u KÚ pro kraj Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava, Katastrální území Vílanec v obci Vílanec. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
780000
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vílanec, Vílanec, okres Jihlava