Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 45/66 o výměře 67 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, pozemek parc. č. 45/68 o 167 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, pozemek parc. č. 60/5 o výměře 25 m2, zahrada, pozemek parc. č. 60/12 o výměře 89 m2, ostatní plocha – jiná komunikace, oddělený GP od pozemku parc. č. 60/6, a pozemek parc. č. 135/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. a obec Babylon, na LV č. 7, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
70900
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Babylon, Babylon, okres Domažlice