Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 578 o výměře 106 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 369, stavba občanského vybavení, a pozemek parc. č. 463/26 o výměře 1289 m2, orná půda, obec Markvartice, k. ú. Markvartice u Děčína, na LV č. 174, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1400000
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Markvartice u Děčína, Markvartice, okres Děčín