Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 235 o výměře 216 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 157, stavba občanského vybavení, k. ú. a obec Svobodné Heřmanice, na LV č. 142, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
560000
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Svobodné Heřmanice, Svobodné Heřmanice, okres Bruntál