Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 122/2 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č.p./č. ev., jiná stavba (stodola), vše v obci Chrást, k. ú. Chrást u Plzně, na LV č. 333, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
117000
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Chrást u Plzně, Chrást, okres Plzeň-město