Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 160 o výměře 508 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 96, rodinný dům, a pozemek parc. č. 1618/8 o výměře 484 m2, zahrada, k. ú. a obec Úlice, na LV č. 446, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2019-04-29
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Úlice, Úlice, okres Plzeň-sever