Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc. č. 4274/51 o výměře 2 m2, oddělen z p.p.č.4274/7 o celkové výměře 124 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú.Chomutov I
Požadovaná cena
2100
Platnost do
2019-04-29
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov