Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 1327/2, ostatní plocha o výměře 106 m2 tvoří společně funkční celek se stavbou - objektem k bydlení č.p. 233 na pozemku p.č. 1328.
Požadovaná cena
21200
Platnost do
2019-05-03
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Moravský Písek, Moravský Písek, okres Hodonín