Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej nemovité věci - části pozemku parc.č. 4403/37 o výměře 748 m2 dle GP 4862-4/2018, na pozemku se nachází místní komunikace
Požadovaná cena
173190
Platnost do
2019-05-05
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Místek, Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek