Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej nemovité věci - části pozemku parc.č. 3324/2, ostatní plocha, o výměře 2 m2 dle GP 4155-131/2018, pozemek zastavěn opěrnou zdí
Požadovaná cena
210
Platnost do
2019-05-05
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Český Těšín, Český Těšín, okres Karviná