Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej nemovité věci-části pozemku parc.č. 2507/8 o výměře 6 m2 dle GP 1736-48/2018, pozemek je zastavěn hasičskou zbrojnicí
Požadovaná cena
1030
Platnost do
2019-05-05
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Tichá na Moravě, Tichá, okres Nový Jičín