Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část pozemku p.č. 351/1 (dle GP p.č. 351/4 o výměře 190 m2) v k.ú. Zálesí u Jevíčka a 2 části pozemku p.č. 2733/2 (dle GP p.č. 2733/3 o výměře 112 m2 a p.č. 2733/4 o výměře 577 m2) v k.ú. Jaroměřice. Předmětné pozemky se nacházejí v areálu firmy EUROVIA kamenolomy a.s.
Požadovaná cena
40000
Platnost do
2019-05-03
Telefon
972 235 481
E-mail
fisl@szdc.cz
Osoba
Ing. Fišl
Útvar
O31
Katastrální území
Zálesí u Jevíčka, Biskupice, okres Svitavy
Katastrální území
Jaroměřice, Jaroměřice, okres Svitavy