Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Popis
Parcela 264/3, výměra 1522m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Platnost do
2019-05-07
Telefon
+420 220 372 001
E-mail
ujkova@ans.cz
Osoba
Ing. Milena Ujková
Útvar
UFS SCL OES
Katastrální území
Židovice nad Labem, Židovice, okres Litoměřice