Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 472/2 v k.ú. Horní Ves u Třebeně včetně majetku.
Požadovaná cena
88386
Platnost do
2019-05-06
E-mail
safarikova@poh.cz
Osoba
Šafaříková
Útvar
PEP
Katastrální území
Horní Ves u Třebeně, Třebeň, okres Cheb