Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 208/2 v k.ú. Třebeň.
Požadovaná cena
35750
Platnost do
2019-05-06
E-mail
safarikova@poh.cz
Osoba
Šafaříková
Útvar
PEP
Katastrální území
Třebeň, Třebeň, okres Cheb