Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 2470/4 o výměře 271 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha, Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu proKrálovéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 623, pro katastrální území a obec Chotěvice.
Požadovaná cena
33000
Platnost do
2019-04-05
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Chotěvice, Chotěvice, okres Trutnov