Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 384/2 o výměře 365 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha. Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 405, pro katastrální území a obec Horní Brusnice.
Požadovaná cena
68000
Platnost do
2019-05-07
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Horní Brusnice, Horní Brusnice, okres Trutnov