Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc.č.153/19 o výměře 2 378 m2, ostatní plocha, oddělený GP z p.p.č.153/1, pozemek parc.č.153/20 o výměře 140 m2, ostatní plocha, oddělený GP z p.p.č.153/16, pozemky parc.č.161/6 o výměře 752 m2, vodní plocha a pozemek parc.č.551/6 o výměře 40 m2, ostatní plocha, vše v k.ú.Vrskmaň
Požadovaná cena
241000
Platnost do
2019-05-10
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov