Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek p.p.č.1014/3-10 m2, ostatní plocha a p.p.č. 1825/128-289 m2, trvalý travní porost. Oba pozemky jsou zcela mimo koryto vodního toku.
Požadovaná cena
3210
Platnost do
2019-05-10
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
PS 1, závod Berounka
Katastrální území
Horní Bříza, Horní Bříza, okres Plzeň-sever