Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku parc.č. 3140/1 v k.ú. Staré Hamry 2, vodní plocha o výměře 40m2 parc. č. 895/4 (dle GP č. 2424-2/2019) v k.ú. Staré Hamry 2, ostatní plocha o výměře 27m2.
Požadovaná cena
10050
Platnost do
2019-05-11
Telefon
725257685
E-mail
pavla.kovalska@lesycr.cz
Osoba
Ing. Pavla Kovalská
Útvar
951
Katastrální území
Staré Hamry 2, Ostravice, okres Frýdek-Místek