Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část nezastavěného pozemu KN 136/2 o výměře 414 m2. Pozemek se nachází v JFC se stavbou vodojemu ve vlastnictví jiné osoby. Předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu vodojemu.
Požadovaná cena
54234
Platnost do
2019-05-12
Telefon
956 199 106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Kraselov, Kraselov, okres Strakonice