Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1832/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 652 m2 a p.č. 838, ostatní plocha, o výměře 978 m2, oba zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemek 1832/1 je zpevněnou komunikací mezi zemědělskými plochami a p.č. 838 je svahem u západní části komunikace, porostlý keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
422300
Platnost do
2019-05-11
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa