Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku, ev.č. DVT 00003362, v délce cca 237,7 m, která je umístěná v korytě drobného vodního toku č. IDTV 10259575, na pozemcích parc. č. 2086/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 20, v k. ú. Nová Cerekev.
Požadovaná cena
3350
Platnost do
2019-05-11
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Nová Cerekev, Nová Cerekev, okres Pelhřimov