Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku, ev.č. DVT 00003618, v délce cca 383 m, č. IDTV 10275795, na pozemcích parc. č. 549/23, 549/24, 549/25, 549/27, 549/28, 549/29 a 549/30 a ev.č. DVT 00003623, v délce cca 175 m, VVT Martinický potok č. IDTV 10100126, na pozemku parc. č. 521/50, vše v k. ú. Olešná u Načeradce.
Požadovaná cena
29090
Platnost do
2019-05-11
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Olešná u Načeradce, Načeradec, okres Benešov