Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemky p.č. 1286/1 lesní pozemek o výměře 562 m2 a p.č. 1287/1 ostatní plocha o výměře 155 m2 vše v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava ( pozemky zatížené věcným břemenem zřízení a provozování vedení pro ČEZ Distribuce , a.s.)
Požadovaná cena
20000
Platnost do
2019-05-16
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Třebovice ve Slezsku, Ostrava, okres Ostrava-město