Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
pozemek p.č. 2543/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 098 m2, zapsaný na LV č. 25 pro k.ú. Vimperk, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice.
Požadovaná cena
346970
Platnost do
2019-05-18
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Ekonomický
Katastrální území
Vimperk, Vimperk, okres Prachatice