Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
lesní pozemek p.č. 165/3 o výměře 14 201 m2, zapsaný na LV č. 294 pro k.ú. Bradlecká Lhota, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
Požadovaná cena
266980
Platnost do
2019-05-18
Telefon
220405161
E-mail
v.koepcky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Ekonomický
Katastrální území
Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota, okres Semily