Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek p.č. 1423/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 242 m2, zaspaný na LV č. 13 pro k.ú. Černá v Pošumaví, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.
Požadovaná cena
76230
Platnost do
2019-05-17
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Ekonomický
Katastrální území
Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov