Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemky st.p.č. 121, p.č. 842/19 a p.č. 842/20 zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Skrbovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Pozemyk tvořící funkční celek a pod stavbou jiného vlastníka.
Požadovaná cena
14380
Platnost do
2019-05-18
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Ekonomický
Katastrální území
Skrbovice, Široká Niva, okres Bruntál