Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Pozemek p.č. 576/1 vodní plocha o výměře 290 m2, zapsaný na LV č. 27 pro k.ú. Bělotín, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice. Pozemek dotčen veřejněprospěšnou stavbou obecní kanalizace a ČOV.
Požadovaná cena
10440
Platnost do
2019-05-17
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Ekonomický
Katastrální území
Bělotín, Bělotín, okres Přerov