Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO ČR
Popis
Nemovitost se nachází v areálu Pokrok, v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov. Nemovitost je tvořena pozemkem p. č. 2354/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 653 m2. Dle Územního plánu obce Šenov spadá tento pozemek do zóny krajinné zeleně (N-Z). Tato přírodní zóna zahrnuje nejcennější plochy řešeného území z hlediska ochrany přírody a krajiny. V podstatě tvoří ekologickou kostru území, systémově doplněnou o plochy územního systému ekologické stability.
Požadovaná cena
2320320
Platnost do
2019-05-17
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
Oddělení obchodu
Katastrální území
Šenov u Ostravy, Šenov, okres Ostrava-město