Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemky se nacházejí v obci Heřmánky, v blízkosti železniční tratě Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. Pozemek p. č. 613/9 byl oddělen od pozemku p. č. 613/1 dle geometrického plánu č. 368-4/2016. Pozemek p.č. st. 61 se nachází uvnitř nově vzniklého pozemku p.č. 613/9. Pozemky jsou z východní strany ohaničeny státní silnící s bezprašným asfaltovým povrchem, ze západní strany pak železniční tratí a nachází se v jejich ochranných pásmech, jsou rovinaté, zatravněné, nenachází se na nich žádné součástí ani příslušenství. Část pozemku je zatížena zřízeným věcným břemenem zapsané na LV. Pozemky jsou pronajaty a užívány panem Jiřím Hlaváčem. Z hlediska územního plánu je pozemek veden jako regionální biocentrum pod označením RBC 242, obec neplánuje žádné využití tohoto pozemku.
Požadovaná cena
60000
Platnost do
2019-05-20
Telefon
222335733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Heřmánky nad Odrou, Heřmánky, okres Nový Jičín