Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p.č. 183/5 a p.č. 555/1 o celkové výměře 2 968 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda a p.č. 555/1 ostatní komunikace jsou zapsány na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa.Pozemky jsou odlehlé od hospodářských celků divize, částečně jsou obdělávanou zemědělskou půdou a částečně mají charakter mezí a okrajů zemědělských ploch bez hospodářského využití.
Požadovaná cena
137080
Platnost do
2019-05-18
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa