Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p.č. 115/1, p.č. 138 a p.č. 549/3 o celkové výměře 7 170 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda jsou zapsány na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Pozemky mají charakter mezí, z části jsou porostlé keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
206860
Platnost do
2019-05-18
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa