Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p.č. 461/, 353/2 a p.č. 462/2 o celkové výměře 2 613 m2, druh pozemků lesní pozemky, způsob využití PUPFL, zapsané na LV č. 61 pro k.ú. Bohatice u Zákup, obec Bohatice, okr. Česká Lípa a pozemek p.č. 100/6 o celkové výměře 2 046 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL zapsaný na LV č. 133 pro k.ú. Brenná, obec Zákupy, vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Uvedené pozemky jsou odlehlé od hospodářských celků divize, jde většinou o plochy na okrajích polí porostlé náletovými dřevinami. Pozemek p.č. 1000/6 v k.ú. Brenná je mladým lesním porostem.
Požadovaná cena
44770
Platnost do
2019-05-18
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bohatice u Zákup, Bohatice, okres Česká Lípa