Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Popis
Prodávaný majetek je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s tímto majetkem má DIAMO, státní podnik. Převáděný majetek je v účetní evidenci odštěpného závodu TÚU. Majetek k prodeji se nachází v okrajové části obce Stráž pod Ralskem, v k. ú. Stráž pod Ralskem.Součástí prodeje jsou pozemky (majetek zapsaný v katastru nemovitostí) v k. ú. Stráž pod Ralskem, LV č. 150: a) pozemek parc. č. 1587/75 ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Stráž pod Ralskem, o výměře 5869 m2, v těch mezích a hranicích jak je oddělený geometrickým plánem číslo 1587-2/2018 z pozemku parc. č. 1587/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem, část inv. č. 23100181. b) pozemek parc. č. 1587/76 ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Stráž pod Ralskem, o výměře 771 m2, v těch mezích a hranicích jak je oddělený geometrickým plánem číslo 1589-3/2018 z pozemku parc. č. 1587/53 v k. ú. Stráž pod Ralskem, část inv. č. 23100534. c) pozemek parc. č. 1587/53 ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Stráž pod Ralskem, o výměře 4101 m2, v těch mezích a hranicích jak je oddělený geometrickým plánem číslo 1589-3/2018, po oddělení části pozemku nové parc.č. 1587/76 z pozemku parc. č. 1587/53 v k. ú. Stráž pod Ralskem, část inv. č. 23100534. Dále je součástí prodeje dešťová a splašková kanalizace (část inv. č. 22100105) v rozsahu 12 kanalizačních šachet a cca 489 bm kanalizace, sloužící pro odvod splaškových vod a dešťové odvodnění zpevněných ploch cizího subjektu. Kanalizace je na pozemcích parc. č. 1587/40, parc. č. 1587/1 (parc. č. 1587/75, parc. č. 1587/76 dle výše uvedených GP), parc.č. 1587/73, parc.č. 1587/41, parc. č. 1587/39, vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Požadovaná cena
1637671
Platnost do
2019-05-24
Telefon
725997657
E-mail
tesar@diamo.cz
Osoba
Aleš Tesař
Útvar
DIAMO s.p. o.z. TÚU, OI
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa