Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu úprava vodního toku, ev. č. HM210150, v délce cca 1800 m, která je umístěna v korytě významného vodního toku Svratka IDVT 10100010, na pozemcích parc. č. 889/3 v k. ú. Pisárky a parc. č. 192/1 v k. ú. Štýřice. Jedná se o úsek od železničního mostu Uhelná ř. km 40,100 až po konec úpravy ř. km 41,900. Úprava je tvořena oboustrannou nábřežní zdí na celou hloubku profilu 4,5 m, šířka dna cca 30 m, dále jsou oboustranné nábřežní zdi na výšku 2 m, nad nimi je odlážděný nebo osetý svah. Součástí jsou tři stabilizační stupně.
Požadovaná cena
1
Platnost do
2019-05-20
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Pisárky, Brno, okres Brno-město
Katastrální území
Štýřice, Brno, okres Brno-město