Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu úprava vodního toku, ev. č. HM214274, v délce cca 700 m, která je umístěna v korytě významného vodního toku Svratka IDVT 10100010, na pozemcích parc. č. 889/1, 889/17, 889/18, 889/27, 889/28, 889/29, 889/30, 889/31, 889/32, 889/33, 889/34, 889/20, 889/21, 889/35, 889/4 v k. ú. Pisárky. Jedná se o dvojitý lichoběžník, šířka dna 25 m, sklon svahu 1:2, šířka bermy 5 m.
Požadovaná cena
1
Platnost do
2019-05-20
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Pisárky, Brno, okres Brno-město