Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemky p.č. 386/37, o výměře 394 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 787/7 o výměře 383 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
Požadovaná cena
51282
Telefon
956 916 308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Drahanovice, Drahanovice, okres Olomouc