Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 2070/3 a parc. č. 2070/5 v k.ú. Olší nad Oslavou, druh pozemků ostatní plocha nově vznikající na základě geometrického plánu č. 352-230/2018.
Požadovaná cena
9720
Platnost do
2019-05-27
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Olší nad Oslavou, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou