Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 1077/12 bezprostředně souvisí se stavbou č. e. 253 na pozemku p.č. st. 227/1, se kterou tvoří společně jeden funkční celek.
Požadovaná cena
57500
Platnost do
2019-05-26
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Chvalčov, Chvalčov, okres Kroměříž