Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku parc. č. 279/22 a parc. č. 279/28, oba v k. ú. Ponětovice, druh pozemků ostatní plocha.
Požadovaná cena
7838
Platnost do
2019-05-31
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Ponětovice, Ponětovice, okres Brno-venkov