Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
p.č.st. 48, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, včetně stavby bez č.p./č.e.
Požadovaná cena
15700
Platnost do
2019-05-30
Telefon
956 240 112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Maxičky, Děčín, okres Děčín