Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku PK 112 v k.ú. Zvíkovské Podhradí. Pozemek je dislokován západně od obce Zvíkovské Podhradí, dle ÚP mimo zastavěné i zastavitelné území obce, jako plocha lesní. Lesní pozemek je zařazen do kategorie lesa zvláštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou, v pltaném LHP je zařízen jako lesní porost 49Ta 11.
Požadovaná cena
77610
Platnost do
2019-06-03
Telefon
956 199 106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí, okres Písek